Методична розробка до самостійної роботи з дисципліни "Українська мова"

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У сучасній професійній освіті однією з важливих проблем є формування мовно професійної компетентності фахівців будь-якої галузі знань, а також визначення ролі термінології в цьому процесі. Студенти опрацьовують фахову термінологічну лексику здебільшого під час вивчення спеціальних дисциплін. Проте рівень її засвоєння та нормативного використання залежить від сукупності мовних знань, навичок, умінь, необхідних для ефективного процесу професійної комунікації. Сьогодні в економічній термінології відбувається змінення значення слів, переосмислення, нарощування нової семантики – все це, разом із утворенням нових слів, значно розширює і збагачує словник мови, підсилює його потенціал. Підготовка фінансистів, працівників банківських установ та фахівців інших економічних спеціальностей економічного профілю передбачає необхідність формування їх високої мовної культури, ознайомлення з нормами української літературної мови, опанування мови спеціальності й досконалого вивчення сучасних економічних термінів і понять.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, походження термінів, лексика, становлення фінансово-кредитної термінології, структурні типи термінів
Бібліографічний опис
Методична розробка до самостійної роботи з дисципліни "Українська мова" [Електронний ресурс] : для студентів спец. "Фінанси і кредит" / уклад.: Л. Я. Терещенко, А. М. Гомон ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 24 с.