Задача мінімізації сумарного запізнення виконання незалежних завдань з директивними строками одним приладом в системі планування та управління дрібносерійним виробництвом (СПУДВ)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглянута задача мінімізації сумарного запізнення виконання незалежних завдань з директивними строками одним приладом, яка входить до складу математичного забезпечення системи СПУДВ. Ця задача відноситься до NP- складних, що обумовлює складність пошуку не тільки точних методів розв’язання задачі, але і наближених. Запропоновано ефективний точний ПДС-алгоритм (алгоритм із поліноміальною й експоненційною складовими) розв’язання задачі, заснований на новому підході до розв’язання задач з директивними строками, що полягає в оптимальному використанні резервів часу незапізнених завдань.
Опис
Ключові слова
комбінаторна оптимізація, математичне забезпечення, важкорозв’язувані задачі, ПДС-алгоритм, резерви часу, незапізнені завдання
Бібліографічний опис
Павлов О. А. Задача мінімізації сумарного запізнення виконання незалежних завдань з директивними строками одним приладом в системі планування та управління дрібносерійним виробництвом (СПУДВ) / О. А. Павлов, О. Б. Місюра, О. А. Халус // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2007. – № 18. – С. 162-168.
Зібрання