Методичні вказівки з розвитку навичок читання спеціальної літератури за фахом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для самостійної та аудиторної роботи студентів І-ІІI курсів факультету КІТ. Вони мають за мету розвиток навичок читання літератури за фахом, з використанням типових завдань з технік анотування та реферування, спрямованих на краще оволодіння змістом. Матеріал вказівок містить 15 текстів, присвячених різним галузям інформатики та обчислювальної техніки, а також інформаційних технологій. Дані методичні вказівки складено на базі матеріалів автентичного курсу, розробленого Оксфордським університетом, а також з використанням матеріалів Інтернету.

Опис

Ключові слова

робота самостійна, анотування, реферування, технології інформаційні, техніка обчислювальна, інформатика, мова англійська

Бібліографічний опис

Методичні вказівки з розвитку навичок читання спеціальної літератури за фахом : для студ. 1-3 курсів ф-ту КІТ (англійська мова) / уклад. Н. М. Рябова. – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 44 с.