Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення обліку запасів на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

економіка України, бухгалтерський облік, міжнародні стандарти, управління виробничими запасами, пересортування, переоцінка

Бібліографічний опис

Стригуль Л. С. Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення обліку запасів на підприємствах / Л. С. Стригуль, М. В. Китань // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2014" : тр. 10-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 грудня 2014 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – С. 27-30.