Емоційний інтелект лідерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

емоційний інтелект, лідер, лідерство, самоконтроль, ефективне спілкування, розуміння емоцій, емоційний стан, діяльність лідера, імпульсивність, стресостійкість

Бібліографічний опис

Григорова В. В. Емоційний інтелект лідерів / В. В. Григорова, Н. В. Підбуцька // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 73-75.