Дослідження фракціонування пальмової олії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У роботі розглянуто фракціонування пальмової олії кристалізацією з розчину в органічному розчиннику. Встановлено умови одержання фракцій пальмової олії при відношенні пальмова олія:органічний розчинник 1:2. Досліджено фізико-хімічні характеристики отриманих фракцій пальмової олії.
In this paper the fractionation of palm oil by crystallization from solution in organic solvent was examined. The conditions for obtaining fractions of palm oil at a ratio of palm oil: organic solvent 1:2 were established. The physico-chemical characteristics of the obtained fractions of palm oil were investigated

Опис

Ключові слова

кристалізація, фракціонування, стеарин, розчинник, crystallization, fractionation, palm oil, stearin, cocoa butter, solvent

Бібліографічний опис

Дослідження фракціонування пальмової олії / Л. М. Кузнецова, П. Ф. Петік, І. М. Демидов, В. Ю. Папченко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 1. – С. 100-104.