Оцінка економічного благополуччя на мікро- та макро-рівнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті визначається взаємозв’язок економічного благополуччя на мікро- та макро-рівнях. Людина відчуває комфортність життя, коли має економічну свободу, чисту екологію, розвинуту інфраструктуру, високий рівень освіти, медицини, культури. Держава та еліта суспільства повинні дбати про розвиток народу та кожної людини.
The relationship of material well-being at micro and macro levels of economy is stated in the article. An individual perceives the life of comfort if he or she has economic freedom, clean environment, extended infrastructure, high level of education, healthcare, and culture. The state and the elite of society should take care of the development of the people and each individual.

Опис

Ключові слова

міжнародний індекс щастя, індекс людських ресурсів, рейтинг, Happy Planet Index, Index Human Resources, happyness, rating of Ukraine

Бібліографічний опис

Назаренко О. В. Оцінка економічного благополуччя на мікро- та макро-рівнях / О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк, О. Ю. Єгорова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 169-173.