Использование информационно-коммуникационных технологий в биотелеметрии

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Опис

Ключові слова

медицина, здоровье, диагностика, сигнал, датчики, показатели физиологические, радиоизлучение, Bluetooth

Бібліографічний опис

Использование информационно-коммуникационных технологий в биотелеметрии / А. В. Кипенский [и др.] // Тези доп. 20-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2012), 15-17 травня 2012 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – Ч. 4. – С. 215-216.