Алгоритми та структури даних

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Петров В. В.

Анотація

Викладено основні структури даних, розглянуто питання аналізу алгоритмів, способи досягнення максимальної асимптотичної продуктивності алгоритмів. Матеріал проілюстровано практичними прикладами, до всіх розділів наведено необхідні задачі та вправи. Для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія".

Опис

Ключові слова

навчально-методичний посібник, файлові типи даних, використання дерев, алгоритми обробки дерев, обчислювальна складність, вирівнювання даних

Бібліографічний опис

Бульба С. С. Алгоритми та структури даних : навч.-метод. посібник / С. С. Бульба, В. О. Бречко, В. Д. Далека ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Петров В. В., 2021. – 141 с.