Математичний аналіз. Модуль 4. Невизначений інтеграл

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підручник НТУ "ХПІ"

Анотація

Навчальний посібник входить до серії "Математичний аналіз" і є четвертою частиною збірника, що складається з дев'яти частин. Містить короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велику кількість розібраних зразків, а також прикладів для самостійного розв'язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено обов'язкові домашні завдання, зразки модульних контрольних робіт. Окремий розділ містить довідник з елементарної математики. Призначено для студентів технічних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, інтегрування, метод підведення під знак диференціала, заміна змінної, раціональні функції, розкладання на найпростіші дроби, ірраціональні вирази

Бібліографічний опис

Математичний аналіз : навч. посібник : у 9 модулях. Модуль 4. Невизначений інтеграл / Н. М. Ясницька [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. – 104 с.