Синтез терминальных управлений движением поезда

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
Розглядаються питання розробки оптимізаційної математичної моделі для вирішення задачі оптимального управління розбігом дизель-потягу. Для синтезу управлінь як закону змінення тягового моменту потягу пропонується алгоритм у вигляді математичних співвідношень, які легко реалізуються програмним шляхом та дозволяють формувати управління у реальному масштабі часу.
The questions of development optimization mathematical model for the solving problem of optimal control diesel-train acceleration are considered. An algorithm for the synthesis of controls as a law of change train’s trust moment as mathematical relations, easily realized in programmatic way and allowing forming controls in the real-time is offered.
Опис
Ключові слова
законы управления, разгон, электропоезда, дизель-поезда, железнодорожный транспорт, тяговый момент поезда
Бібліографічний опис
Заполовский Н. И. Синтез терминальных управлений движением поезда / Н. И. Заполовский, М. В. Липчанский, Н. А. Пинчук // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Информатика и моделирование. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2007. – № 19. – С. 82-88.