Исследование кинетики структурирования эпоксидных олигомеров в присутствии различных пластифицирующих добавок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Ноулідж

Анотація

Опис

Ключові слова

эпоксидные олигомеры, пластифицирующие добавки, полимеры, стеклопластик, полиэтиленполиамин, отвердители

Бібліографічний опис

Гриб М. П. Исследование кинетики структурирования эпоксидных олигомеров в присутствии различных пластифицирующих добавок / Гриб М. П., Попова Н. Г., Черкашина А. Н. // Хімічні проблеми сьогодення : зб. тез доп. Сьомої Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених з міжнар. участю / Донецький національний університет ; Інститут фізико-органічної хімії i вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАНУ ; редкол.: О. М. Шендрик (відп.ред.) [та ін.]. – Донецьк : Ноулідж , 2013. –– С. 136.