Шляхи інвестування підприємств ОПК та підприємств з капітального ремонту МО

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті проаналізовано стан підприємств оборонно-промислового комплексу та підприємств міністерства оборони України. На прикладі держав з розвиненою економікою Європи та Сходу розглянути та запропоновані можливі шляхи інвестування підприємств ОПК та МО що забезпечить їх науково-технічний прогрес, у тому числі в суміжних галузях промисловості; створення науково-промислової бази для забезпечення оборони та безпеки держави, оснащення ЗСУ сучасними ОВТ; забезпечення створення на сучасній технологічній основі складної наукоємної техніки.
In the article the condition of the industrial sector enterprises and the overhaul repair enterprises of the Ministry of Defense of Ukraine is analyzed. On the basis of the States with the developed economics of Europe and East the possible ways of the industrial sector enterprises and overhaul repair enterprises of the Ministry of Defense are considered and suggested which will provide their scientific and technological progress including related industries; development of the scientific and technological grounds to provide defense capacity and safety of the State, equipage of the Military forces of Ukraine with the modern weapons and equipment; providing of the complicated scientific equipment manufactured on the basis of modern technology. It will provide on the enterprises of the Ministry of Defense recuperation and modernization of the existing equipment up to the indexes of actual time.

Опис

Ключові слова

офсет, лізинг, оборонно-промисловий комплекс, озброєння, військова техніка, investments, offset, leasing, military industrial sector, weapons, military equipment

Бібліографічний опис

Горбунов М. П. Шляхи інвестування підприємств ОПК та підприємств з капітального ремонту МО / М. П. Горбунов, О. Ю. Ренкас // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 63 (1105). – С. 125-133.