Проектування системних програм

Ескіз недоступний
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Лабораторний практикум містить необхідний матеріал для виконання лабораторних робіт: варіанти завдань, стислий теоретичний матеріал, методичні вказівки та зразок виконання лабораторних робіт, приклади текстів програм та екранних форм, які демонструють результати роботи лексичного та синтаксичного аналізатора компілятора. Призначено для студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
лабораторний практикум, лексичний аналізатор, правила граматики, слаборозділені граматики, розпізнавач, синтаксичний аналізатор
Бібліографічний опис
Гавриленко С. Ю. Проектування системних програм : лаб. практикум для студентів комп'ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів / С. Ю. Гавриленко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 76 с.