Солитоны Рассела в цилиндрической пружине

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Показано, що низькочастотні нелінійні коливання циліндричної пружини описуються рівняннями Кортевега- де Фриза. Отримані формули, що пов’язують амплітуду, енергію та імпульс солітона зі швидкістю його руху по гвинтовому стрижню.
It is shown, that the low-frequency non-linear oscillations of the cylindrical spring have been described by the equations of Korteveg-de Vries. The formulae relating the amplitude, the energy and the pulse of the soliton with its traveling Speed along the spiral rod have been gained.

Опис

Ключові слова

нелинейные колебания, уравнение Кортевега-де Фриза, продольные колебания, поперечные колебания

Бібліографічний опис

Ванин В. А. Солитоны Рассела в цилиндрической пружине / В. А. Ванин, А. А. Григорьев // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 20-30.