Підготовка даних як один з найважливіших етапів інтелектуального аналізу процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічнтй університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

інформаційні системи, методологія Process Mining, підготовка даних, обробка даних, аналіз опрацьованих даних, формування рекомендацій

Бібліографічний опис

Манєва Р. І. Підготовка даних як один з найважливіших етапів інтелектуального аналізу процесів / Р. І. Манєва, О. С. Ісаков, О. В. Іващенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 26-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 24.