Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для самостійної та аудиторної роботи студентів економічних спеціальностей курсу заочної форми навчання. Дотримання методичних вказівок сприяє оволодінню студентами необхідним граматичним, лексичним матеріалом з англійської мови, а також їх підготовці до заліків. Робота складається з контрольних завдань та підбору сучасних текстів з наукових видань за економічними спеціальностями, що дозволяє використовувати методичні вказівки також для повторення вивченого матеріалу і для самостійної роботи з текстами в аудиторії та вдома.

Опис

Ключові слова

граматика, лексика, економіка

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови : для 5 курсу БФ ф-ту заочної форми навчання / уклад.: Г. В. Комова, Л. Г. Кириленко, П. П. Мужецький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 88 с.