Застосування математичних методів і підходів щодо оптимізації показників інвестиційних планів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

інвестиційний план, математичний метод, метод аналізу ієрархій, оптимізація інвестиційних планів

Бібліографічний опис

Сусліков С. В. Застосування математичних методів і підходів щодо оптимізації показників інвестиційних планів / С. В. Сусліков, М. А. Усов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 365.