Розробка і впровадження індикатора параметрів енергоспоживання в розподільчих електричних мережах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто питання реалізація ефективних засобів контролю електричних параметрів трифазної мережі та основних споживачів електричної енергії. Пропонується розробка індикатора параметрів енергоспоживання трифазних кіл змінного струму до 1000 В, що працює у безперервному режимі. Індикатор розроблений з використанням сучасної елементної бази. Розробка базується на широкому використанні математичного апарату, засобів вимірювальної техніки та нестандартних рішень формування діагностичних параметрів.
The question of the implementation of effective controls electrical parameters of three-phase networks and major consumers of electricity. It is proposed to develop energy indicator parameters for three-phase ac circuits up to 1000 V, operating in continuous mode. The indicator is designed using modern components. The development is based on extensive use of mathematical tools, measuring instruments and innovative solutions forming diagnostic parameters.

Опис

Ключові слова

енергозберігаючі технології, реактивна потужність, активна потужність, центральний процесор STM32, LED parameters power, active power, reactive power, CPU STM32

Бібліографічний опис

Хоменко І. В. Розробка і впровадження індикатора параметрів енергоспоживання в розподільчих електричних мережах / І. В. Хоменко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 42 (1151). – С. 67-70.