Метод нормованих розмахів для аналізу ринкової динаміки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
економічні процеси, фрактал, нелінійна система, теорія ймовірності, показник Херста, тренд, метод нормованого розмаху
Бібліографічний опис
Локтіонова О. С. Метод нормованих розмахів для аналізу ринкової динаміки / О. С. Локтіонова, С. Є. Гардер // XIII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 19-22 листопада 2019 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 78-79.