Метод нормованих розмахів для аналізу ринкової динаміки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

економічні процеси, фрактал, нелінійна система, теорія ймовірності, показник Херста, тренд, метод нормованого розмаху

Бібліографічний опис

Локтіонова О. С. Метод нормованих розмахів для аналізу ринкової динаміки / О. С. Локтіонова, С. Є. Гардер // XIII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 19-22 листопада 2019 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 78-79.