Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний університет
Анотація
Запропоновані методичні підходи до визначення виробничого та інноваційного потенціалу промислового підприємства. Розглянуто особливості формування потенціалу виробничої системи на різних рівнях управління.
Methodical approaches to determine productivity and innovative capacity of industrial enterprises. The features of the potential production system at various levels of government.
Опис
Ключові слова
виробничий потенціал, інноваційний потенціал, виробнича система, ринок, попит, нововведення, manufacturing capacity, innovative capacity, production system, market demand, innovations
Бібліографічний опис
Яковлєв А. І. Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи / А. І. Яковлєв, О. П. Косенко // Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and Management of Innovations. – 2011. – № 2. – С. 172-178.