Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сумський державний університет

Анотація

Запропоновані методичні підходи до визначення виробничого та інноваційного потенціалу промислового підприємства. Розглянуто особливості формування потенціалу виробничої системи на різних рівнях управління.
Methodical approaches to determine productivity and innovative capacity of industrial enterprises. The features of the potential production system at various levels of government.

Опис

Ключові слова

виробничий потенціал, інноваційний потенціал, виробнича система, ринок, попит, нововведення, manufacturing capacity, innovative capacity, production system, market demand, innovations

Бібліографічний опис

Яковлєв А. І. Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи / А. І. Яковлєв, О. П. Косенко // Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and Management of Innovations. – 2011. – № 2. – С. 172-178.