Дослідження проблем охорони прав інтелектуальної власності на комп'ютерні програми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, програмне забезпечення, виробнича діяльність, правова охорона

Бібліографічний опис

Бєдай Д. Ю. Дослідження проблем охорони прав інтелектуальної власності на комп'ютерні програми / Д. Ю. Бєдай, М. М. Капінос // X Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів : матеріали конф., 05-08 квітня 2016 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 88-89.