Автоматизация комплексного проектирования рабочих параметров газодинамических торцовых уплотнений роторов центробежных компрессоров

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Розроблено алгоритм та програмний комплекс розрахунку газодинамічних торцевих ущільнень роторів відцентрових компресорів, що складається з сумісного вирішення зв’язаних задач газодинаміки, теплопровідності та термопружності. Вірогідність чисельних розрахунків підтверджується експериментальними дослідженнями.
The analysis’ algorithm and solution programs for the dry gas seals of the centrifugal compressors have been created. This analysis’ algorithm consists of iteration solution of the interrelated heat transfer, thermoelasticity, power warping and gas dynamics tasks for the gas seals. The verification of numerical calculations has been justified by comparison with the results of experimental investigations.

Опис

Ключові слова

газодинамика, компрессоры центробежные, газовая смазка, газодинамический расчет, теплопроводность, термоупругость

Бібліографічний опис

Левашов В. А. Автоматизация комплексного проектирования рабочих параметров газодинамических торцовых уплотнений роторов центробежных компрессоров / В. А. Левашов, Л. В. Розова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 37. – С. 104-111.