Analysis of the baсor refractories after their service in glass furnace

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

doi.org/10.23939/chcht10.03.373

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

The degree of the baddeleyite-corundum refractories erosion depending on the areas of their location in the glass-making furnace in the float glass production was established. With the use of petrographic analysis the influence of chemical and mineral composition and also temperature and gas environment on corrosion of bacor linings was studied. Due to obtained results the recommendations in relation to the increase of glass-attack resistance of the furnace and its service life length were formulated.
Встановлено ступінь руйнування баделеїто-корундових вогнетривів залежно від зон їх розташування у скловарній печі при виробництві флоат-скла. З використанням петрографічного аналізу вивчено вплив хімічного та мінерального складу, а також температури й газового середовища на корозію бакорової футерівки. За отриманими результатами сформульовано рекомендації щодо підвищення склостійкості печі та подовження термінів її служби.

Опис

Ключові слова

float glass, glass-attack resistance, glass furnace, bacor linings, refractory, corrosion, флоат-скло, склостійкість, скловарна піч, бакорова футерівка, вогнетрив, корозія

Бібліографічний опис

Yaitskiy S. Analysis of the baсor refractories after their service in glass furnace / S. Yaitskiy, L. Bragina, Yu. Sobol // Chemistry and Chemical Technology. – 2016. – Vol. 10, № 3. – P. 343-377.