Популяризація наукових знань про традиційну народну культуру Слобожанщини на прикладі календарних свят

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У сучасній Україні посилюється інтерес до відродження і дотримання народних традицій у побуті містян, насамперед в сферах харчування, родинних і календарних свят. Метою доповіді є виявлення просвітницького потенціалу надання вченими інтерв’ю ЗМІ для формування прихильності громадської думки до наукових знань про традиційну народну культуру Слобожанщини та спростування псевдоісторичних уявлень про народні свята. Надання таких знань самими вченими за допомогою ЗМІ є нагальною потребою для формування високої культури громадських святкувань, справжнього висвітлення і вшанування народних традицій в сучасному Харкові.

Опис

Ключові слова

традиційна народна культура, Слобожанщина, Харків, календарні свята, популяризація науки, засоби масової інформації

Бібліографічний опис

Маліков В. В. Популяризація наукових знань про традиційну народну культуру Слобожанщини на прикладі календарних свят / В. В. Маліков // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – C. 74.