Виробництво пластичних мастил з вторинної сировини

Ескіз недоступний

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Крок

Анотація

Викладені основні питання щодо особливостей формування властивостей пластичних мастил з вторинної сировини. Представлено технологічні схеми та режими виробництва однокомпонентних та двохкомпонентних пластичних мастил. Проведено порівняльний аналіз властивостей отриманих мастил з існуючими промисловими аналогами, які застосовуються в Україні та країнах Європейського Союзу. Монографія призначена для інженерно-технічних та наукових співробітників нафтопереробної та нафтохімічної галузі України, що займаються розробкою, дослідженням та застосуванням пластичних мастил. Рекомендовано для студентів спеціальності 161 - "Хімічні технології та інженерія" денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

монографія, хімічні технології, базова олива, механічне диспергування загущувача, ультразвукове диспергування загущувача, термічна деструкція поліолефінів, отримання теплової енергії, отримання компонентів товарних палив, будівельні матеріали, утилізація

Бібліографічний опис

Григоров А. Б. Виробництво пластичних мастил з вторинної сировини : монографія / А. Б. Григоров ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків–Тернопіль : Крок, 2023. – 188 с.