Methodical recommendations for calculation task for full-time students of specialty 073 «Management»

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, macroeconomic indicators, business cycles, financial market

Бібліографічний опис

Methodical recommendations for calculation task for full-time students of specialty 073 «Management» : метод. вказівки англ. мовою для для студентів спеціальності 073 НТУ "ХПІ" / уклад. А. С. Митрофанова – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – 20 с. : Англ. мовою.