Контрольні завдання з англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Данi методичнi вказiвки призначені для студентів 1-го та 3-го курсів економiчних спецiальностей заочної форми навчання. Методичнi вказiвки складаються з чотирьох розділів. Кожен роздiл мiстить в собi 5 варiантiв контрольних завдань. Завдання розроблено згiдно з програмою навчання англiйської мови на заочному факультеті. При пiдготовцi завдань використано сучасну оригiнальну лiтературу економiчного напрямку

Опис

Ключові слова

словосполучення, частини мови, особливостi перекладу речень

Бібліографічний опис

Контрольнi завдання з англiйської мови : для студ. екон. спец. 1-го та 3-го курсiв заочної форми навч. / уклад.: Г. Ю. Гребінник, Т. М. Нетецька ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2006. – 52 с.