Моделювання теплообмінного блоку для PV/T системи

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ТОВ "Друкарня Мадрид"

Анотація

Опис

Ключові слова

сонячні елементи, електрична енергія, фотоенергетична установка, коефіцієнт теплопередачі, теплообмінний блок, температура

Бібліографічний опис

Моделювання теплообмінного блоку для PV/T системи / Р. В. Зайцев [та ін.] // Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (EEES-2021) : зб. наук. пр. 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 9-12 листопада 2021 р. / ред. кол. О. М. Довгалюк [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – С. 58-59.