Investigation of methods of obtaining whiskers in composite material

Ескіз недоступний

Дата

2018

DOI

doi.org/ 10.15587/2312-8372.2018.124287

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

PC Technology Center

Анотація

Досліджено методи отримання ниткоподібних кристалів у композиційному матеріалі. Зосереджено увагу на процесі отримання ниткоподібних кристалів хімічною взаємодією між газом та контактною речовиною, а також методом (пар – рідина – тверде). Показано перевагу проведення процесу конденсації крізь рідку фазу у порівнянні з процесом прямої конденсації з парової фази у тверду.
Исследованы методы получения нитевидных кристаллов в композиционном материале. Сосредоточено внимание на процессе получения нитевидных кристаллов путем химического взаимодействия между газом и контактным веществом, а также методом (пар – жидкость – твердое). Показано преимущество проведения процесса конденсации через жидкую фазу по сравнению с проведением процесса прямой конденсации из паровой фазы в твердую.

Опис

Ключові слова

методи отримання ниткоподібних кристалів, композиційні матеріали, хімічна взаємодія, газ, контактні речовини, методы получения нитевидных кристаллов, композиционные материалы, химическое взаимодействие, контактные вещества

Бібліографічний опис

Artemev S. Investigation of methods of obtaining whiskers in composite material / S. Artemev, V. Shaporev, B. Tsymbal // Technology audit and production reserves. – 2018. – Vol. 1, № 3 (39). – P. 8-13.