Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Анотація

Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації містить керуючий елемент, блок керування дефлекторами, лазер з накачкою (Лн), селектор подовжніх мод з багаточастотним розділенням каналів (СПМ БРК), модифікований блок дефлекторів, передавальну оптику, приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, багатофункціональний інформаційний блок з б-введенням сигналу від каналу вимірювання кутових швидкостей літального апарату, резонансні підсилювачі, настроєні на відповідні частоти міжмодових биттів, змішувачі, фільтри, фазову автопідстройку частоти на частоті міжмодових биттів, керуючий генератор, опорний генератор з частотою підставки Δvп, формувач імпульсів, схему "і", формувач мірних імпульсів, лічильник, дешифратор та 6Δvм- введення опорної частоти (6Δvм оп) від передавального лазера (Лн+СПМ БРК), електронну обчислювальну машину (ЕОМ). Як електронну обчислювальну машину (ЕОМ) введено спеціалізовану ЕОМ та додатково введено радіолокаційний модуль, який складений з антени, приймально-передавальної апаратури і апаратури захисту від завад.

Опис

Ключові слова

патент, корисна модель, електрозв'язок, мобільна однопунктна інформаційно-вимірювальна система, багатофункціональний інформаційний блок, резонансні підсилювачі, формувач імпульсів, дешифратор

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 151862 Україна, МПК G01S 17/42 (2006.01) G01S 17/66 (2006.01). Канал вимірювання радіальної швидкості літальних апаратів з використанням частот міжмодових биттів та кібернетичним захистом отриманої інформації / Коломійцев О. В., Альошин Г. В., Жилін В. А., Панченко В. І., Єльчанінов Д. Б., Куцак В. А., Нікуліна О. М., Пашнєв А. А., Пустоваров В. В., Пугачов Р. В., Соболь М. О., Фастовський Е. Г. ; власник Коломійцев О. В. (Україна). – № u 2022 01788 ; заявл. 25.05.2022 ; опубл. 21.09.2022, Бюл. № 38. – 5 с. : іл.