Поняття та структура інтелектуального потенціалу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При вивченні сутності та структури любого потенціалу слід визначати його джерела формування. Так як інтелектуальний потенціал в першу чергу формується на підприємствах, установах та організаціях, які створені людьми, то доцільно буде стверджувати, що основним джерелом формування інтелектуального потенціалу є людина та її інтелектуальні можливості, тобто людський капітал.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, прибутковість, капітал людський, потенціал кадровий, управління підприємством

Бібліографічний опис

Марчук Л. С. Поняття та структура інтелектуального потенціалу [Електронний ресурс] / Л. С. Марчук, П. Г. Перерва // Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі = Strategic prospects of development of economic entities in an unstable economic environment : зб. тез наук. робіт 2-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 28-30 листопада 2017 р. / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Електрон. текстові дані. – Кременчук, 2017. – С. 175-179. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1Ll5zj_UWXpXtcxzbEeV_QoP_ie6a9RWZ/view, вільний (дата звернення 26.01.2018 р.).