Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 2-го курсу економічних спеціальностей над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів другого курсу економічних спеціальностей. Метою даних методичних вказівок є допомога студентам у розширенні запасу фахової лексики для подальшого її використання як в усному мовленні, так і для читання текстів за спеціальністю.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, лексика, мовлення усне

Бібліографічний опис

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 2-го курсу економічних спеціальностей над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій = Self-study guide to developing English linguistic competences for second-year students of Economics / уклад.: Г. Ю. Гребінник, Г. В. Комова, В. В. Рубцова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 60 с. – Англ., укр. мовами.