Формування комунікативної компетентності фахівців у процесі управлінської підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Анотація

У статті проаналізовано та визначено поняття «спілкування», «комунікація», «комунікативна компетентність», а також розглянуто технологію формування комунікативної компетентності фахівців під час здійснення управлінської підготовки фахівців.
The concept of «intercourse» is analysed in the article and certain, «communication», «communicative jurisdiction», and also technology of forming of communicative jurisdiction of specialists is considered during realization of administrative education of specialists.

Опис

Ключові слова

спілкування, комунікація, діяльність професійна, підготовка професійна, підготовка фахівців, підготовка кадрів, підхід особистісний, communication, communicative competence, administrative education

Бібліографічний опис

Бутенко Т. О. Формування комунікативної компетентності фахівців у процесі управлінської підготовки / Т. О. Бутенко, С. М. Резнік // Наукові праці. Сер. : Педагогіка. – 2009. – Вип. 95, т. 108. – С. 95-99.