Стратегічне управління ризиками на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Анотація

Опис

Ключові слова

підприємництво, ризик-менеджмент, прибуток, капітал

Бібліографічний опис

Стратегічне управління ризиками на підприємстві / І. М. Посохов [та ін.] // Стратегія підприємства: підприємницький контекст : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листопада 2017 р. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 41-42.