Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Контроль шорсткості поверхні" з дисциплін "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання", "Метрологія і стандартизація", "Метрологія, сандартизація і сертифікація", "Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація", "Метрологічне забезпечення якості", "Сертифікація і метрологічне забезпечення якості", "Метрологія і основи вимірювань"

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Точність вигтовлення виробів визначається комплексом показників, одним з яких, є шорсткість поверхонь. Шорсткість – це сукупність нерівностей поверхні з відносно малими кроками, які утворюються при її обробці. Метою роботи є практичне ознайомлення з методами контролю шорсткості поверхні та параметрами шорсткості.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, лабораторна робота, шорсткість поверхні, базова лінія, западина профілю

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Контроль шорсткості поверхні" з дисциплін "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання", "Метрологія і стандартизація", "Метрологія, сандартизація і сертифікація", "Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація", "Метрологічне забезпечення якості", "Сертифікація і метрологічне забезпечення якості", "Метрологія і основи вимірювань" [Електронний ресурс] / уклад. Н. В. Козакова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 23 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56879.