Особливості обліку та оцінки витрат відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті проведено порівняльну характеристику поняття "витрати",здійснено аналіз умов визнання та оцінки в обліку підприємств витрат відповідно до Національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності
Опис
Ключові слова
фінансова звітність, положення, інвестиції, реформування економіки, фінансові ризики, суб’єкти господарювання
Бібліографічний опис
Линник О. І. Особливості обліку та оцінки витрат відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / О. І. Линник, О. В. Кадук // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 33 (1076). – С. 22-27.