Вченій раді факультету інтегральної підготовки - п'ять років

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

сучасний університет, кафедра права, кафедра філософії, кафедра етики, оган управління, урочисте засідання

Бібліографічний опис

Вандишева-Ребро Н. В. Вченій раді факультету інтегральної підготовки - п'ять років / Н. В. Вандишева-Ребро // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 63 (1105). – С. 7-8.