Алгоритми адаптації під час проведення реабілітаційних процедур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У роботі ретельно досліджено інтелектуальні алгоритми адаптації для вирішення таких задач. Використання адаптації - це найвищий ступінь індивідуалізації, що характеризується наявністю не тільки зворотних зв'язків, але і пристроїв вимірювання та аналізу, наділених властивостями пам'яті та здатних приймати вірні рішення на основі аналітичних побудов та логічних висновків.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, біологічний об'єкт, комп'ютерні системи, адаптивні процеси

Бібліографічний опис

Єрошенко О. А. Алгоритми адаптації під час проведення реабілітаційних процедур / О. А. Єрошенко, І. В. Прасол // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 92.