Управління знаннями в інноваційному процесі у сфері високих технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Полтавський університет економіки і торгівлі

Анотація

Систематизовано процедури управління знаннями на етапах основних стадій інноваційного процесу в сфері високих технологій. Окреслено джерела і напрямки використання знань, а також супутні ризики.
The procedures of knowledge management at the stages of the main stages of the innovation process in the field of high technologies are systematized. The sources and directions of the use of knowledge, as well as the associated risks, are outlined.

Опис

Ключові слова

менеджмент знань, інноваційний процес, хайтек, knowledge management, innovation process, high-tech

Бібліографічний опис

Ілляшенко С. М. Управління знаннями в інноваційному процесі у сфері високих технологій [Електронний ресурс] / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко // Управління розвитком соціально-економічних систем в умовах війни російської федерації проти України : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 13 лютого 2024 pокy). – Полтава : ПУЕТ, 2024. – С. 302-305. – 1 eлeктpон. опт. диск (CD-ROM).