Методика оцінки рівня організації праці менеджерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Використання робочого часу менеджерів відображає стан організації не тільки їх праці, а й виробництва, і управління. Тому показники, що характеризують ступінь раціональності використання робочого часу, можна розглядати як результатні, специфічні. Разом з тим для аналізу стану організації праці важливе значення має кількісна оцінка її по кожному елементу. З цією метою використовується система а налітичних показників. Більшість цих показників - загальні і для робітників, і для менеджерів.

Опис

Ключові слова

управління, система, контроль, стратегія, організація, management, control, strategy

Бібліографічний опис

Погорєлов С. М. Методика оцінки рівня організації праці менеджерів / С. М. Погорєлов // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 125-128.