Визначення ціни інвестиційних та інформаційних ресурсів як об’єктів інтелектуальної власності на енергетичних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розроблено методичні рекомендації до оцінки інвестиційних та інформаційних ресурсів енергетичних підприємств. Надано пропозиції по пріоритетному використанню конкретного методу в умовах енергетичного виробництва. Проведено апробації наведених розробок на енергетичних підприємствах Харківського регіону.
Is developed methodological recommendations to the valuation of information resources energy enterprises. Is confered proposals on the priority use of concrete method in conditions energy manufacturing. Is conducted approbation adduced development on energy the enterprises of Kharkiv region.

Опис

Ключові слова

оцінка економічна, ефективність, виробництво енергетичне, power enterprises, investment resources, informative resources, price, economic evaluation, efficiency, intellectual property

Бібліографічний опис

Визначення ціни інвестиційних та інформаційних ресурсів як об’єктів інтелектуальної власності на енергетичних підприємствах / П. Г. Перерва [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – № 25 (931), т. 2. – С. 71-78.