Substantion of choosing the design of a reactor-dust collector with two colliding flows

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Технологічний центр
Українська державна академія залізничного транспорту

Анотація

Об'єктом дослідження є пиловловлювачі для сухої очистки газу − апарати, в яких реалізуються гідродинамічні режими. Переваги використання таких апаратів: робота з газами високої температури, високий ступінь очищення; регулювання процесу очищення газу від пилу за рахунок регулювання витрати вторинного повітря. Серед недоліків пиловловлювачів слід виділити: високий гідравлічний опір, а також складна експлуатація і установка. Теорія роботи апаратів для сухого очищення газового потоку від пилу ще не вдосконалена і не дає можливості обґрунтованого вибору конструкції апарату та його основних характеристик. Розглядається створення конструкції пиловловлювача, в якому ступінь очищення газового потоку від пилу досягає 97–98,5 % незалежно від розміру часток дисперсної фази. Цей факт є необхідною умовою для сучасної промисловості. Запропоновано конструкцію гетерогенного реактора для системи газ-тверде з двома потоками, які співударяються. Конструкція дозволятиме значно інтенсифікувати взаємодію між частками і газовою фазою за рахунок збільшення відносної швидкості фаз при їх руху проти течії. Визначено особливості гідродинаміки реактора, розподілу часу перебування в реакторі і запропонована модель реактора на основі дискретних Марковських процесів. Експериментально встановлено, що ступінь очищення газодисперсного потоку від пилу в запропонованому реакторі може досягати 98 %. Це можливо в зв'язку з утворенням агломератів за рахунок інтенсивної взаємодії між частинками, які більше розміру часток на вході в реактор в 3–4 рази. Запропонована конструкція має переваги в порівнянні з відомими промисловими апаратами для сухого очищення газів. Доведено, що в порівнянні з виваженим шаром і гідродинамічними умовами в циклонах, вихрових камерах запропонований реактор має перевагу з точки зору витрат енергії на подолання опору. Це пов'язано з тим, що в зазначених апаратах велика частка енергії витрачається на підтримку частинок в зваженому стані, а також на прокачку повітря через внутрішні пристрої. При експлуатації запропонованого газоочисного пиловловлювача досягнуті якісні показники, які підтверджують доцільність проведених досліджень і доцільність вибору апарату для сухого очищення газового потоку.

Опис

Ключові слова

модель реактора, ефективність очищення, гідравлічний опір, пиловий потік

Бібліографічний опис

Substantion of choosing the design of a reactor-dust collector with two colliding flows / I. Pitak [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – Vol. 3, No 10 (93). – P. 28-34.