Підходи до побудови онтологічних систем на різнорідних даних та виявлення кореляційних залежностей у них

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є аналіз підходів до побудови онтологічних систем на різнорідних даних, що уможливили би виявлення кореляційних залежностей в таких системах. Побудова онтології із різнорідних даних та наповнення графу знань на її основі, передбачає інтеграцію та зв’язування інформації з різних джерел, що є ускладненим через різноманітність форм, форматів та типів даних. В доповіді наводяться деякі підходи до створення та опису вузлів онтології, а також розглядаються кілька способів створення ребер графу знань, такі як зв’язки, початково закладені в онтологію експертом, та зв’язки, отримані з графу знань через порівняння часових рядів або на основі ймовірності.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, граф знань, системи керування знаннями, предметно-орієнтовані знання

Бібліографічний опис

Пилипенко А. Г. Підходи до побудови онтологічних систем на різнорідних даних та виявлення кореляційних залежностей у них / А. Г. Пилипенко, І. В. Рубан // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 76.