Учет характеристик нелинейных елементов при анализе режимов электрических систем

Ескіз недоступний

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний інститут "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

напряжения, статические характеристики, нагрузки по напряжению, источники питания

Бібліографічний опис

Шанюк А. В. Учет характеристик нелинейных елементов при анализе режимов электрических систем / А. В. Шанюк, И. В. Барбашов // XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 18-21 квітня 2017 р. : у 3 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 146-147.