Технічна творчість в системі підготовки майбутніх інженерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

діяльність творча, діяльність інноваційна, ідея, креативність, потенціал, особистість, мислення, здібності

Бібліографічний опис

Середа Н. В. Технічна творчість в системі підготовки майбутніх інженерів / Н. В. Середа // Тези доп. 22-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2014), 21-23 травня 2014 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – Ч. 3. – С. 329.