Особливості розслідування нещасних випадків на виробництві під час воєнного стану в Україні

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Розглянуто особливості розслідування нещасних випадків на виробництві та проведено аналіз причин настання останніх через введення військового стану в Україні.
The article reviews specifics of industrial accident investigation and analysis causes of occurrence in relation to Martial Law in Ukraine.

Опис

Ключові слова

розслідування, причини нещасних випадків, investigation, causes of accident

Бібліографічний опис

Велигдан Н. В. Особливості розслідування нещасних випадків на виробництві під час воєнного стану в Україні / Н. В. Велигдан, С. П. Лопатюк, В. В. Макаренко // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 13-15. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60222.