Шляхи зниження професійних ризиків на виробництві

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Обґрунтовано доцільність та необхідність використання ризик-орієнтованого підходу для попередження виробничого травматизму.
Theexpediency and necessity of using a risk-oriented approach for the prevention of industrial injuries is substantiated.

Опис

Ключові слова

професійний ризик, системний підхід, безпека праці, professional risk, systematic approach, occupational safety

Бібліографічний опис

Райко В. Ф. Шляхи зниження професійних ризиків на виробництві / В. Ф. Райко, О. В. Османова // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 112-114.