Економічна теорія. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавничий центр НТУ "ХПІ"

Анотація

Дані методичні вказівки містять 47 варіантів індивідуальних графічних та розрахункових завдань з теми "Підприємство". Кожен варіант містить 2 окремих завдання. Запропоновані завдання можуть бути використані для роботи студентів на практичних заняттях або поточного чи підсумкового контролю. Всі завдання кожного варіанта є незалежними та, на розсуд викладача, можуть бути використані у будь-якій комбінації, що якнайкраще відповідає плану лекцій. Також окремі завдання можуть бути використані викладачами під час складання розрахункових та графічно-розрахункових завдань. Крім індивідуальних графічних та розрахункових завдань, методичні вказівки містять зразки розв’язання завдань. Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу "Економічна теорія". Дані методичні вказівки призначено для студентів спеціальностей "Економіка", "Облік і оподаткування", "Менеджмент", "Маркетинг", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, навчальний процес, графічні завдання, розрахункові завдання, граничні витрати, обсяг виробництва, фінанси

Бібліографічний опис

Економічна теорія. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці : метод. вказівки до практ. занять для студентів спец. "Економіка", "Фінанси", "Облік і оподаткування", "Менеджмент", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Міжнародні економічні відносини", "Готельно-ресторанна справа" / уклад. Ф. В. Абрамов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – 64 с.