Оцінка професійного ризику у зварюванні

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Обґрунтовано доцільність та необхідність використання ризик-орієнтованого підходу для виявлення комплексу небезпечних і шкідливих факторів у зварювальному виробництві.
Feasibility and necessity of using a risk-oriented approach to identify a complex of dangerous and harmful factors in welding production is substantiated.

Опис

Ключові слова

професійний ризик, робоче місце зварника, виробничі фактори, професійні захворювання, occupational risk, welder workplace, welding, production factors, occupational diseases

Бібліографічний опис

Артюхов Д. В. Оцінка професійного ризику у зварюванні / Д. В. Артюхов, О. В. Османова // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 145-147.